Nakierowanie na konkretną grupę odbiorców

Nie ulega wątpliwości, że reklama jest skierowana do każdego widza. Nie da się jednak ukryć, że każdy spot reklamowy ma w podświadomości jakąś konkretną grupę odbiorców. I tak, np.: reklamy produktów żywieniowych dla dzieci są obmyślane w ten sposób, by skutecznie oddziaływać na psychikę rodziców, reklamy produktów pielęgnacyjnych – by trafiać w gusta kobiet, a reklamy samochodów – by podobały się mężczyznom. Takie profilowanie kampanii promocyjnych ma bardzo rozsądne uzasadnienie. Żaden producent i żaden specjalista nie jest w stanie trafić w gusta każdego z konsumentów. Chcąc jednak sprzedać towar czy usługę musi sprecyzować grupę, do której przede wszystkim skieruje swoje słowa. Każdą taką grupę łączy wspólny typ psychologiczny. Charakteryzuje się on podobnymi potrzebami i oczekiwaniami. Znając je można oddziaływać za pomocą najskuteczniejszych metod oraz środków. W reklamie wszystko ma swój cel. Największą uwagę przykłada się jednak do fabularności oraz głównych aktorów. Nie zawsze są to w końcu ludzie – czasem zastępują ich zwierzęta lub istoty wymyślone. Grupa odbiorców prowokuje także całą kolorystykę reklamy oraz specyfikę hasła. Innych środków wyrazowych trzeba bowiem użyć mówiąc do kobiet, a innych zwracając się np. do osób starszych. Jak widzimy projektowanie kampanii reklamowych wymaga dużych zdolności interpersonalnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.