Psychologia i reklama

Sam proces marketingowy związany z promocją i reklamą produktów oraz usług jest stosunkowo młodą działalnością. Jego podstawę stanowi jednak znajomość psychiki konsumentów. Dlatego właśnie nad sukcesem i powodzeniem każdej kampanii reklamowej pracuje sztab specjalistów, w tym także psychologów. Aby wiedzieć w jaki sposób można najskuteczniej dotrzeć do umysłu klienta trzeba znać jego oczekiwania i potrzeby. Trzeba też zrozumieć w oparciu o jakie mechanizmy najłatwiej obudzić w odbiorcy chęć nabycia określonego towaru. Zauważmy, że każda reklama ma jakąś zdefiniowaną grupę odbiorców, posiadającą określone potrzeby i predyspozycje. Dlatego właśnie badanie umysłowości konkretnego typu społecznego może pomóc w zapewnieniu sukcesu kampanii reklamowej. Określenie preferencji największej grupy odbiorców to jednak dopiero początek w wielkim procesie komponowania i tworzenia materiałów reklamowych. Jest to jednak element kluczowy, od którego zależy sukces całej sprzedaży. Wystarczy mały błąd na tym etapie, by kampania się nie udała. Dlatego też wielcy producenci światowi zatrudniają specjalistów z dziedziny psychologii, by towarzyszyli menadżerom, grafikom i filmowcom na każdym etapie produkcji. Czuwają nad tym, by jakiś nieświadomy ruch w procesie projektowania nie sprowokował negatywnego odbioru w grupie najpoważniejszych konsumentów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.