Reklamy o charakterze społecznym

Negatywny stosunek do wszelkiego rodzaju reklam należy jednak zawiesić w momencie, gdy mamy do czynienia z reklamami społecznymi. Są to bowiem projekty mające na celu propagowanie określonych postaw lub wartości. Do najgłośniejszych należą kampanie przeciwko przemocy w rodzinie oraz pijanym kierowcom. Reklamy społeczne to także te, które nazywamy charytatywnymi. Chcą one uświadomić konsumentom, że kupując określone produkty lub wysyłając sms na podany numer, dadzą wsparcie jakiejś instytucji pożytku publicznego. Na tego typu pomoc czekają chore dzieci, samotne matki i osoby skrzywdzone przez los. Ten wymiar reklamy jest najbardziej pozytywny. W takich projektach nierzadko biorą udział osoby znane z ekranu kina czy z dużej estrady muzycznej. Wspieranie potrzebujących należy rzecz jasna chwalić, zwłaszcza wówczas, gdy aktorzy czy piosenkarze nie biorą za udzielenie swojego wizerunku żadnych pieniędzy. Reklamy społeczne mają na celu poprawę warunków życia pewnych osób lub zapobieganie czy też ostrzeganie przed jakimś działaniem. Jak pokazują statystyki do Polaków trzeba mówić bezpośrednio, obrazowo, często z użyciem drastycznych faktów. Tylko wtedy przekaz ma szansę dotrzeć do głowy widzów i pozostać tam na dłużej, a więc odnieść pożądany skutek. Tego typu reklamy muszą być jednak częścią większych kampanii społecznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.